Mój energooszczędny Dom

protektor dom energooszczędnyPisaliśmy już o tym, czym jest dom pasywny, ale trzeba powiedzieć wprost, że jest to pewien ideał, do którego nie zawsze dążymy. W Polsce pogoń za „zielonymi” technologiami nie jest tak duża jak na zachodzie i wynika to głównie z cen – wciąż wyższych niż w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Przecież dom pasywny to także koszty systemów wewnętrznych (np. specjalnej wentylacji czy okien).

Dlatego idealnym rozwiązaniem pośrednim jest dom energooszczędny. Budowa domu energooszczędnego jest w mniejszym stopniu obwarowana przepisami i wymaganiami projektu. Budowa domu energooszczędnego kosztuje o ok. 5% więcej niż w przypadku tradycyjnego budownictwa, a koszty ogrzewania są 3-5 razy niższe. Podwyżki cen energii oraz korzystne ceny wysokiej jakości materiałów budowanych to czynniki, które wprost przekładają się na wzrost zainteresowania nowoczesnym budownictwem energooszczędnym.

Od 1 stycznia 2009 roku obowiązują regulacje prawne, które obligują właścicieli budynków oddanych do użytku lub wprowadzonych na rynek nieruchomości, do sporządzenia tzw. świadectwa energetycznego. To obowiązek wynikający z Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku, mówiącej o charakterystyce energetycznej budynków. Dyrektywa została uchwalona z myślą o poprawie jakości środowiska przez zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię.

Kolejnym dokumentem o mocy prawnej w tej dziedzinie jest obowiązujące od dnia 29 kwietnia 2012 roku, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie „szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Zgodnie z rozporządzeniem – każdy projekt budynku musi zawierać charakterystykę energetyczną i to niezależnie od jego wielkości. Najważniejszą częścią tej charakterystyki jest wskaźnik zużycia energii (kWh/m²/rok).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w każdym projekcie (niezależenie od wielkości obiektu) musi się znaleźć charakterystyka energetyczna budynku. Wymaga się zgodności z przepisami dotyczącymi metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, a wiec projekt musi zawierać obliczenia wskaźnika zużycia energii w kWh/m²/rok. Z kolei 1 stycznia 2014 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013, zmieniające sytuację prawną dotyczącą warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Od tego dnia obowiązują nowe maksymalnie dopuszczalne współczynniki przenikania ciepła (U=0,25), a w kolejnych latach 2017-21 będą stopniowo jeszcze bardziej zaostrzone, aż do poziomu U=0,20. Oznacza to, że po roku 2021, każdy nowo wybudowany dom, będzie domem energooszczędnym.

Od roku 2014 r. zwracamy uwagę na współczynnik EP (kWh/m²rok) określający roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz podgrzania ciepłej wody. Jego maksymalna wartość będzie ta sama dla wszystkich nowych budynków. Obecnie maksymalne EP wynosi 120 kWh/m²rok. Od przyszłego roku będzie to 95 kWh/m²rok, a od 2021 – 70 kWh/m²rok, co w praktyce wymusi budowanie domów energooszczędnych, bądź niemal pasywnych z dodatkiem energii z ogniw fotowoltaicznych.

Wprowadzony w 2009 Współczynnik EP nie określa dokładnie wydajności budynku, zamiast tego skupia się na zmianie proporcji w kwestii grzania nowych domów i zwiększenie udziału „zielonej” energii. „EUco” to z kolei współczynnik ukazujący zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania i wentylacji domu, bez uwzględniania rodzaju i pochodzenia energii, wydajności instalacji, ani strat środowiskowych przy produkcji energii.

W tabeli zamieszczono średnie zapotrzebowanie energii do ogrzania domów na 1 m² w Polsce i jak będzie się zmieniać w kolejnych latach:
2495082409

Wnioski są proste. Domy energooszczędne stopniowo staną się standardem. Gdy dobrze przemyślimy projekt naszego domu, uzyskamy znaczne oszczędności w eksploatacji budynku przez obniżenie zapotrzebowania na energię do 70 kWh/m²/rok. Dom energooszczędny posiada dobry system wentylacji i instalację grzewczą o wysokiej sprawności, ale podstawą każdego domu jest mocna i ciepła ściana – której już nie wymienimy. Dystrybutor materiałów budowanych PROTEKTOR od lat przykłada szczególną wagę do rozwoju rynku nowoczesnych, energooszczędnych materiałów budowlanych. Obserwujemy jak wśród klientów rośnie przekonanie, o tym jak w budynku ważny jest odpowiednio dobrany materiał na ściany naszego przyszłego domu.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży pod numerem (+48) 570 008 455

Jedna myśl na temat “Mój energooszczędny Dom”

  1. Dlatego aby rzetelnie podejść do budowy domu energetycznego należy od samego początku czyli na poziomie projektowania wykonać wszystko rzetelnie. Aby dom spełniał wszystkie wymagania techniczne na dany rok a nawet lepiej powinno uwzględnić już WT 2021 w projektowanej charakterystyce energetycznej która solidnie wykonana będzie podstawą o oceny charakterystyki energetycznej budynku a tym samym ocenie czy budynek jest energooszczędny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.